Καρκίνος Μαστού

Καρκίνος Μαστού - Σύγχρονες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας Καρκίνος Μαστού

Καρκίνος Μαστού – Σύγχρονες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας

Οι τεχνολογικές απαιτήσεις  της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι αυξημένες για πολλούς λόγους: -- Διαγιγνώσκουμε συχνότερα πρώιμα, αρχικά στάδια καρκίνο του μαστού -- Διαγιγνώσκουμε συχνότερα ηλικιακά νεώτερες …
Radiation Therapy in Breast Cancer Καρκίνος Μαστού

Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον Καρκίνο του Μαστού

Η ακτινοθεραπεία για περισσότερο από ένα αιώνα, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Εφαρμόζεται μετά από μαστεκτομή ή  χειρουργική διατήρησης του μαστού…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Chemo & Radiation Καρκίνος Μαστού

Παρενέργειες

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μακροπρόθεσμο όφελος από την ένταξη της ακτινοθεραπείας στην θεραπεία του καρκίνο του μαστού και μειωμένη πιθανότητα όψιμων παρενεργειών. Η εξέλιξη της…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Καρκίνος Μαστού - Σύγχρονες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας Καρκίνος Μαστού

Η Συμβολή της Ακτινοθεραπείας στη Διατήρηση του Μαστού

Η ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση των γυναικών μετά από μαστεκτομή καθώς και η συχνότερη διάγνωση πρώιμων σταδίων καρκίνου του μαστού οδήγησε σταδιακά, από τα μέσα…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
11 Σεπτεμβρίου, 2015

Άκος | Δείτε τα βίντεο μας

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία