Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

aktinotherapeiaΕξωτερική Ακτινοθεραπεία

Νεότερες εξελίξεις στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας

Πρωταρχικός σκοπός της θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση της νόσου. Κατά την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οργανικά λειτουργικά και αισθητικά στοιχεία…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
Σεπτέμβριος 11, 2015
Clinac_3Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Η Ακτινοευαισθητοποιός δράση της Χημειοθεραπείας

Ευεργετικά αποτελέσματα Τα ευεργετικά αποτελέσματα της αλληλοεπίδρασης των δύο θεραπευτικών μεθόδων, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας, μπορούν να ταξινομηθούν σε εκείνους τους συνδυασμούς θεραπειών που βελτιώνουν τον…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
Σεπτέμβριος 10, 2015
ΡαδιοθεραπείαΕξωτερική Ακτινοθεραπεία

Διαδικασία Προγραμματισμού Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπευτικής αγωγής από τον ακτινοθεραπευτή ιατρό και τους συνεργάτες ακτινοφυσικούς και τεχνολόγους σε ένα καλώς οργανωμένο και εξοπλισμένο ακτινοθεραπευτικό τμήμα ακολουθεί μία…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
Αύγουστος 25, 2015