Παρενέργειες

παρενέργειες ακτινοθεραπείαΠαρενέργειες

Παρενέργειες ακτινοθεραπείας

Παρενέργειες ακτινοθεραπείας Ποιες είναι οι παρενέργειες ακτινοθεραπείας και ποια η αντιμετώπισή τους; Η ακτινοθεραπευτική αγωγή (ακτινοθεραπεία) είναι μια από τις πολύ βασικές θεραπευτικές μεθόδους που…