Στερεοταξία

Ακτινοχειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία ΣώματοςΣτερεοταξία

Ακτινοχειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) Είναι μια μη επεμβατική μορφή ακτινοθεραπευτικής αγωγής, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές μορφές καρκίνου και άλλες παθήσεις. Χαρακτηρίζεται από την…