Βραχυθεραπεία

Εμφύτευση ΚόκκωνΒραχυθεραπεία

Βραχυθεραπεία Προστάτη με τη Μέθοδο της Εμφύτευσης Μόνιμων Κόκκων Real Time: Με Σχεδιασμό και Πραγματική Απεικόνιση Κατά την Διάρκεια του Χειρουργείου.

H μέθοδος εμφύτευσης Real Time είναι η νεότερη τεχνική που χρησιμοποιείται για την βραχυθεραπεία του προστάτη. Tο μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η ακριβής…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
11 Σεπτεμβρίου, 2015
prostate-cancerΒραχυθεραπεία

Υψηλού Ρυθμού Δόσης Βραχυθεραπεία στον Καρκίνο του Προστάτη (HDR)

Η Υψηλού Ρυθμού Δόσης Βραχυθεραπεία εφαρμόζεται στον καρκίνο του προστάτη για ριζική αναίμακτη θεραπευτική αγωγή. Είναι μια προσωρινή εμφύτευση με ραδιενεργό υλικό, χρησιμοποιείται πηγή Ιριδίου…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Βραχυθεραπεία

Μέθοδοι Βραχυθεραπείας του Προστάτη Αδένα

Εφαρμόζονται δύο μορφές βραχυθεραπείας προστάτη. Η μόνιμη εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων, κατά την οποία  πολύ μικροί ραδιενεργοί κόκκοι τοποθετούνται μόνιμα μέσα στον αδένα του προστάτη. Η…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
25 Αυγούστου, 2015