Καρκίνος Στομάχου Οισοφάγου και Παγκρέατος

Ο καρκίνος του οισοφάγου όταν διαγνωσθεί πρώιμα μπορεί να έχει υψηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης και η θεραπεία εκλογής σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η χειρουργική επέμβαση. Σε μη χειρουργήσιμο καρκίνο του οισοφάγου η ταυτόχρονη ακτινοχημειοθεραπευτική αγωγή δίνει τη δυνατότητα τοπικού ελέγχου της νόσου – ή ακόμη καλύτερα – μετατροπή του σε ένα χειρουργήσιμο όγκο.

Στον καρκίνο του στομάχου η ακτινοθεραπεία είναι επικουρική μετά από χειρουργική επέμβαση και χορηγείται είτε σαν μονοθεραπεία είτε  – το πιο σύνηθες – σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπευτική αγωγή.

Στον καρκίνο του παγκρέατος, όταν μετεγχειρητικά το ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα υποδηλώνει θετικά χειρουργικά όρια, προκύπτει έντονα η αναγκαιότητα της επικουρικής αγωγής. Έτσι έχουν δημιουργηθεί ακτινοθεραπευτικά σχήματα, τα οποία συνδυάζονται με χημειοθεραπεία.


Gastric MALT LymphomaΚαρκίνος Γαστρεντερικού - Νεοπλασίες του Γαστρεντερικού Συστήματος

Malt Λέμφωμα Στομάχου

Αν και το πρωτοπαθές λέμφωμα στομάχου είναι σχετικά σπάνιο (συνήθως αφορά στα κύτταρα του λεμφικού συστήματος), ωστόσο όταν εντοπίζεται στο στομάχι, εξορμά από τον βλεννογόνιο…
pancreas-genericΚαρκίνος Γαστρεντερικού - Νεοπλασίες του Γαστρεντερικού Συστήματος

Καρκίνος παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος δύναται να διαγνωσθεί εγκαίρως και να έχει όλα τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά μιας χειρουργήσιμης νόσου. Οι χειρουργικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε…
stomach-acidΚαρκίνος Γαστρεντερικού - Νεοπλασίες του Γαστρεντερικού Συστήματος

Καρκίνος του στομάχου

Στον καρκίνο του στομάχου η ακτινοθεραπεία είναι επικουρική μετά από χειρουργική επέμβαση και χορηγείται είτε σαν μονοθεραπεία είτε  - το πιο σύνηθες - σε συνδυασμό…
Οισοφαγικός ΚαρκίνοςΚαρκίνος Γαστρεντερικού - Νεοπλασίες του Γαστρεντερικού Συστήματος

Καρκίνος οισοφάγου

Ο καρκίνος του οισοφάγου όταν διαγνωσθεί πρώιμα μπορεί να έχει υψηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης και η θεραπεία εκλογής σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η χειρουργική…