Σπάνιοι όγκοι

Μελάνωμα οφθαλμούΜυοσκελετικό Σύστημα - ΔέρμαΣπάνιοι όγκοι

Μελάνωμα οφθαλμού

Αναίμακτη λύση με τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική! Ο καρκίνος στα μάτια είναι μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου, περίπου 6 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο. Εμφανίζεται συνήθως μετά τα 60…
Χαμηλού Βαθμού Κακοήθειας Λεμφώματα Σταδίου Ι Και ΙΙΣπάνιοι όγκοι

Λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας

Αναφέρουμε περιστατικό ασθενούς 26 ετών που προσήλθε με έντονα  συμπτώματα απόφραξης  του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η ιστολογική εξέταση έδειξε πρωτοπαθές λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας, μια εξαιρετικά σπάνια…