Ενδιαφέροντα Περιστατικά

Χαμηλού Βαθμού Κακοήθειας Λεμφώματα Σταδίου Ι Και ΙΙΕνδιαφέροντα Περιστατικά

Λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας

Αναφέρουμε περιστατικό ασθενούς 26 ετών που προσήλθε με έντονα  συμπτώματα απόφραξης  του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η ιστολογική εξέταση έδειξε πρωτοπαθές λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας, μια εξαιρετικά σπάνια…