Καρκίνος Του Προστάτη

βραχυθεραπεία προστάτηΚαρκίνος του Προστάτη

Τί είναι η βραχυθεραπεία προστάτη;

Η βραχυθεραπεία είναι η πλέον εξελιγμένη μέθοδο εμφύτευσης ραδιενεργών πηγών στον ιστό του προστάτη που προσφέρει εξαιρετικά μακροχρόνια ποσοστά ίασης. Δημιουργήθηκε στις αρχές του ’90…
129902_0Καρκίνος του Προστάτη

Ακτινοθεραπεία στον Καρκίνο του Προστάτη: Αναίμακτη Ίαση

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται στη ριζική θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη περίπου εδώ και έναν αιώνα. Έχουν αναπτυχτεί δυο μέθοδοι για την προσέγγιση του προστάτη…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
14 Οκτωβρίου, 2016
Brachytherapy_virtual_patientΚαρκίνος του Προστάτη

Ο Συνδυασμός της Βραχυθεραπείας με την Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Είναι η Ριζική Λύση στον Υψηλού Κινδύνου Καρκίνο του Προστάτη

Η πιθανότητα εξωκαψικής διήθησης της νόσου του καρκίνου του προστάτη είναι μεγάλη, όταν οι προγνωστικοί δείκτες είναι Gleason >6, PSA>10ng/ml. Μελέτη της ακτινοθεραπευτικής ογκολογικής επιστημονικής…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
14 Σεπτεμβρίου, 2015
radiation-therapy-gopaulΚαρκίνος του Προστάτη

Αποτελέσματα Βραχυθεραπείας

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ακτινοθεραπείας (βραχυθεραπείας ή εξωτερικής ακτινοθεραπείας) βασίζεται κυρίως στη μελέτη του δείκτη PSA, στη βιοψία του προστάτη, στις απεικονιστικές μεθόδους και…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
14 Σεπτεμβρίου, 2015
vrahitherapia prostatiΚαρκίνος του Προστάτη

Βραχυθεραπεία Προστάτη Αδένα

Η βραχυθεραπεία προστάτη είναι μία μορφή ακτινοβολίας που λειτουργεί ακτινοβιολογικά με τρόπο παρόμοιο με την εξωτερική ακτινοβολία. Με την βραχυθεραπεία οι πηγές  τοποθετούνται μέσα στον…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
14 Σεπτεμβρίου, 2015