Μελέτη από την Ιταλία, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Breast Cancer τον Οκτώβριο του 2020, υπογραμμίζει τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στη διαχείριση των ατόμων με καρκίνο μαστού. Η μελέτη, καταγράφει σημαντική μείωση συνολικά στην αντιμετώπιση των ασθενών στα ιταλικά κέντρα αναφοράς για τον καρκίνο του μαστού.

 

Στη μελέτη συμμετείχαν 100 από τις 133 κλινικές καρκίνου μαστού της Ιταλίας. Η ανάλυση βασίστηκε στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι διευθυντές των τμημάτων. Το 88% των κλινικών ήταν τμήματα γενικών νοσοκομείων που ασχολούνται με τη φροντίδα ατόμων με COVID-19 με τα δύο τρίτα (66%) να αναφέρουν σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου, όπως η συγχώνευση τμημάτων και η μεταφορά ασθενών και γιατρών.

Σχεδόν στο ένα τέταρτο (23%) των μονάδων, η εβδομαδιαία διεπιστημονική ογκολογική συνάντηση είτε διακόπηκε είτε επαναπρογραμματίστηκε με μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα, ενώ στο 33% των περιπτώσεων τις αποφάσεις άρχισαν να λαμβάνουν συμβούλια μόνο της βασικής ομάδας των θεράποντων ιατρών.  Οι συναντήσεις αυτές συνέχισαν να πραγματοποιούνται διαδικτυακά στο 38% των κλινικών.

Οι υπηρεσίες απεικονιστικών εξετάσεων φαίνεται να επηρεάστηκαν περισσότερο, με σημαντική μείωση στους ελέγχους ρουτίνας (μείωση> 50%) που ανέφερε το 38% των κλινικών. Αυτό, με τη σειρά του οδήγησε σε σημαντική μείωση της χειρουργικής αντιμετώπισης των  περιστατικών (πτώση στο 22% των κλινικών), της εκτίμησης από Παθολόγο Ογκολόγο (μείωση στο 11% των μονάδων) και στην ακτινοθεραπευτική αγωγή στο 5% των κλινικών.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες ανέφεραν ότι μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της χώρας ενώ  το 21% θεωρούσε ότι η πανδημία μπορεί να “επηρεάσει βαθιά” τη διαχείριση μεμονωμένων ασθενών με καρκίνο του μαστού. Το 42% των ερωτηθέντων συμφώνησαν πως η πανδημία παρεμπόδισε την πρόσβαση στην καταλληλότερη θεραπεία. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν καθιστούν πρόδηλο το ζήτημα της επαρκούς και άμεσης πρόσβασης στη θεραπεία, κατά τους τελευταίους μήνες.

Παρά τα όποια προβλήματα (αναβολή θεραπευτικών χειρισμών ή θετικά κρούσματα ανάμεσα στο εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό), η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών με ογκολογικά προβλήματα, φάνηκε να δείχνει κατανόηση, απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα κέντρα, υιοθετώντας φιλική στάση.

Ωστόσο, η μελέτη εκτιμά, ότι αν δεν αντιστραφεί σύντομα αυτή η κατάσταση με τις κατάλληλες ενέργειες, ενδέχεται στο άμεσο μέλλον οι ειδικοί να έρθουν αντιμέτωποι με αυξημένο αριθμό γυναικών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού κατά τη στιγμή της διάγνωσης, γεγονός που μειώνει και τα ποσοστά επιτυχούς θεραπείας και ίασης.

 

Fortunato L., et al. (2020). Severe Impact of Covid-19 Pandemic on Breast Cancer Care in Italy: a Senonetwork National Survey. Clinical Breast Cancer. DOI:https://doi.org/10.1016/j.clbc.2020.10.012

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr