Οι ογκολογικοί ασθενείς φοβούνται τον πόνο περισσότερο από τον θάνατο. Η ακτινοθεραπεία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον πόνο.

Το αίσθημα του πόνου είναι υποκειμενικό. Καθένας τον βιώνει με διαφορετικό τρόπο και παρά τα εργαλεία μέτρησής του, εξακολουθούμε να μην έχουμε ακόμη αντικειμενικούς τρόπους μέτρησης του επιπέδου του πόνου ενός άλλου ατόμου. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς με χρόνιο πόνο δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί τόσο από τους γιατρούς τους όσο και από την οικογένεια και τους φίλους. Έτσι, συχνά φαίνονται υπερβολικοί και ο πόνος τους αμφισβητείται.

H πολυπλοκότητα του πόνου ως αίσθηση αλλά και ως φιλοσοφική έννοια, στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας δέχθηκε επιρροές και υπέστη μεταβολές από πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και άλλους παράγοντες. Για την αντιμετώπισή του, με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των επιστημών, η εμπειρική χρήση βοτάνων αντικαταστάθηκε από καινούργιες και αποτελεσματικότερες ουσίες, οι οποίες βασίστηκαν σε πειραματικές έρευνες.

Ο πόνος σαν κυρίαρχο σύμπτωμα της ασθένειας, εγείρει μια διαδοχή απωλειών όπως η απώλεια μερικής ή πλήρους ικανότητας για εργασία, η απώλεια φίλων, η απώλεια ικανότητας προγραμματισμού ενός αξιόπιστου μέλλοντος, ακόμη και η απώλεια της ίδιας της ζωής. Ο πόνος ενεργοποιεί αρνητικές σκέψεις, φόβους και το φόβο του θανάτου.

Οι ογκολογικοί ασθενείς εκφράζουν μεγαλύτερο φόβο για τον χρόνιο πόνο και την αντιμετώπισή του παρά για τον ίδιο τον θάνατο: βιώνουν πόνο εξαιτίας της μεταστατικής νόσου, της ογκολογικής θεραπείας και σαν αποτέλεσμα μιας ριζικής θεραπείας. Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία καρκινικού πόνου. Η ακτινοθεραπεία βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών αντιμετωπίζοντας τον πόνο αποτελεσματικά.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr