Οι μη μελανωτικοί καρκίνοι του δέρματος αποτελούν το 80% των κακοηθειών του δέρματος. Στην αντιμετώπισή τους, τίθεται το ερώτημα: χειρουργείο, ακτινοθεραπεία, ή συνδυασμός και των δύο;

Συγκριτικές μελέτες έδειξαν ότι τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας στους χαμηλής κακοήθειας όγκους είναι εφάμιλλα του συνδυασμού του χειρουργείου και της ακτινοθεραπείας. Η ακτινοθεραπεία, προσφέρει αναίμακτη λύση, σε περιπτώσεις που η θέση του όγκου, δεν επιτρέπει πλήρη εξαίρεση του όγκου και ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι εξίσου αποτελεσματική με τις άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ογκεκτομή αλλά είναι ανεπαρκή τα όρια της εκτομής ή υπάρχει  διήθηση των αγγείων και λεμφαγγείων, τότε η ακτινοθεραπεία μπορεί επικουρικά και μετεγχειρητικά, να αποστειρώσει την περιοχή, ώστε να εξασφαλισθεί  πλήρες αποτέλεσμα. Πλέον, αποτελεί κοινή συνείδηση στην ιατρική κοινότητα ότι η συνεργασία των ειδικοτήτων είναι καθοριστική για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή θεραπεία του ασθενή.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr