Δημοσιεύθηκε στο Radiotherapy – βιβλίο διεθνούς επιστημονικού κύρους- το κεφάλαιο της Δρος Δέσποινας Κατσώχη με τίτλο: “Radiation Therapy with a Simultaneous Integrated Boost” το οποίο  αφορά στην τεχνική SIB στην ακτινοθεραπεία.

Η SIB (simultaneous integrated boost SIB) μία σύγχρονη ακτινοθεραπευτική μέθοδος η οποία διασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, σε συντομότερο χρόνο και με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες.

Η SIB προσφέρει ενισχυμένη δόση ακτινοθεραπείας σε σημεία του όγκου που έχουν προεπιλεγεί με βάση υψηλής τεχνολογίας απεικονιστικές μεθόδους (μαγνητική ή και ποζιτρονιακή τομογραφία). Αυτή η επιπλέον δόση στοχευμένης ακτινοβολίας στον πυρήνα του όγκου εφαρμόζεται στον ίδιο χρόνο με το κλασικό σχήμα ακτινοθεραπείας που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή.

Η Δρ. Κατσώχη με πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή ασφαλή και αποτελεσματική ακτινοβόληση, ιδανική  για μη χειρουργήσιμους όγκους  κεφαλής & τραχήλου, πνεύμονα και τραχήλου της μήτρας. Η SIB οδηγεί σε σμίκρυνση του όγκου σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την κλασική ακτινοθεραπεία και μειώνει τον συνολικό χρόνο ακτινοθεραπείας.

 

radiotherapy

Διαβάστε περισσότερα, ακολουθώντας τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο https://www.intechopen.com/books/radiotherapy/radiation-therapy-with-a-simultaneous-integrated-boost

Radiotherapy

Edited by Cem Onal

ISBN 978-953-51-3150-2,

Print ISBN 978-953-51-3149-6,

288 pages, May 17, 2017

Edited by Cem Onal, Publisher: InTech, under CC BY 3.0 license

DOI: 10.5772/63695

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr