Σαρκώματα – Καρκίνος Δέρματος

καρκίνος του δέρματος, ακτινοθεραπεία, ογκεκτομή, χειρουργείο, θεραπείαNEAΜυοσκελετικό Σύστημα - Δέρμα

Μη Μελανωτικοί καρκίνοι του δέρματος

Οι μη μελανωτικοί καρκίνοι του δέρματος αποτελούν το 80% των κακοηθειών του δέρματος. Στην αντιμετώπισή τους, τίθεται το ερώτημα: χειρουργείο, ακτινοθεραπεία, ή συνδυασμός και των…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
28 Δεκεμβρίου, 2020
θεραπεία καρκίνου του δέρματοςΜυοσκελετικό Σύστημα - Δέρμα

Η ακτινοθεραπεία σώζει…

Ο καρκίνος του δέρματος ανταποκρίνεται καλά στην ακτινοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ακτινοβολία, δρα επιφανειακά και απολύτως ελεγχόμενα σε έκταση και βάθος και καταστρέφει…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
16 Σεπτεμβρίου, 2015