Αναίμακτη λύση με τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική!

Ο καρκίνος στα μάτια είναι μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου, περίπου 6 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο. Εμφανίζεται συνήθως μετά τα 60 έτη ενώ οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή του παραμένουν σε σημαντικό βαθμό άγνωστοι.

Αναπτύσσεται στα κύτταρα των ματιών που παράγουν μελανίνη και συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, ούτε είναι εμφανές γι’ αυτό και η διάγνωσή του θεωρείται δύσκολη. Φωτεινές κηλίδες, εκλάμψεις, ένα «σκοτεινό σημάδι» που μετακινείται στην ίριδα, προβλήματα στην όραση και απώλεια της περιφερικής όρασης, αποτελούν ανησυχητικές ενδείξεις που χρήζουν διερεύνησης.

Οι επιλογές θεραπείας εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθος του μελανώματος αλλά και τη συνολική υγεία του ασθενούς.  Η θεραπεία των μικρών  μελανωμάτων μπορεί να μην επηρεάσει την όραση, με τον κίνδυνο μερικής έστω απώλειας όρασης, να αυξάνεται με την έκτασή του.

Η νεότερη αναίμακτη ακτινοθεραπευτική τεχνική, η  Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική ακτίνων γ Gamma – knife ή Cyberknife χορηγεί υψηλές δόσεις ακτινοβολίας σε μία εφάπαξ συνεδρία.

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία ενδείκνυται και για ασθενείς που δεν έχουν άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως να υποβληθούν σε εγχείρηση- που οδηγεί σε αφαίρεση ολόκληρου ή τμήματος του ματιού-  ή  έχουν ήδη λάβει ακτινοθεραπεία στο παρελθόν. Προσφέρει υψηλό επίπεδο ακριβείας στη στόχευση του όγκου-στόχου, παρέχοντας με ασφάλεια πολύ υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας σε σχέση με τη συμβατική κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία ενώ προστατεύει παράλληλα τους υγιείς γειτονικούς ιστούς με ελάχιστες παρενέργειες.

Η ολοκλήρωση της θεραπείας  σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτρέπει την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και την ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητά του, την διατήρηση του ματιού με όλα τα προφανή ψυχολογικά και άλλα οφέλη. Να σημειωθεί ότι η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική του εγκεφάλου και η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία σώματος, δεν επηρεάζει τη δυνατότητά του ασθενούς να υποβληθεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε θεραπεία, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

 

Δρ Δέσποινα Κατσώχη

Ακτινοθεραπευτής Ογκoλόγος (aktinotherapeia.gr)

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr