Σημαντική μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του πνεύμονα τα τρία τελευταία χρόνια, κατέγραψε έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 στο Cancer Journal for Clinicials. Η μείωση αγγίζει συνολικά το 25%  με την ετήσια πτώση να φτάνει το 4 έως 5%.

Ο καρκίνος του πνεύμονα, με βασικό υπεύθυνο το κάπνισμα, αποτέλεσε επιδημία του αιώνα, που κορυφώθηκε τη δεκαετία του ’90. Έτσι, ο καρκίνος του πνεύμονα καταγράφηκε σαν τον Νο 1 θανατηφόρο καρκίνο, ειδικά στον ανδρικό πληθυσμό με πάνω από 200 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμό.

Τα καλά νέα  για τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του πνεύμονα, οφείλονται στη μείωση του καπνίσματος, στη βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων, στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και στη βελτίωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Μερίδιο της επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου, ανήκει και στην ακτινοθεραπεία, καθώς νέες τεχνικές της και η γενικότερα τεχνολογική εξέλιξη, συνέβαλαν στην ακριβέστερη στόχευση της περιοχής που έχει πληγεί. Τα νέα θεραπευτικά σχήματα αύξησαν τον μέσο όρο επιβίωσης των ασθενών. Στερεοτακτική ή συμβατή ακτινοθεραπευτική αγωγή, αρνητικοποιούν πλέον αναίμακτα όγκους του πνεύμονα και συμβάλουν στην ελεύθερη νόσου επιβίωση του ασθενή. Η επιλογή της τεχνικής και ο συνδυασμός των θεραπειών εξαρτώνται από τη θέση και τη διάσταση του όγκου, τα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου και τη συνεργασία των ειδικών ιατρών που εμπλέκονται στην θεραπεία. Ογκολογικά συμβούλια ειδικών σχεδιάζουν και παρακολουθούν την έκβαση της νόσου, χαρίζοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα στην αντιμετώπισή της.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr