Ησαΐα Ελένη- Χριστίνα MSc.MD Αναισθησιολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Ησαΐα Ελένη- Χριστίνα MSc.MD

Αναισθησιολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Ο πόνος είναι ένα κοινό σύμπτωμα αλλά ταυτόχρονα αγχωτικό και οδυνηρό για τους ογκολογικούς ασθενείς. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, έως και 57% ,σε ιάσιμες περιπτώσεις καρκίνου εμφανίζουν πόνο, ενώ τα ποσοστά φτάνουν και το 75% σε άτομα με προχωρημένη νόσο. Ο ανεπαρκής έλεγχος του πόνου δύναται να επηρεάσει σημαντικά την διάθεση, τον ύπνο, την όρεξη, την λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής του αρρώστου. Πρόσφατες τεκμηριωμένες γνώσεις , όσο αφορά την διαδρομή του πόνου και την τελική αίσθηση του στο σώμα, επιτρέπουν στους επιστήμονες να προσεγγίσουν τον συνολικό πόνο όπως αυτός εκφράζεται μοναδικά για τον καθένα από εμάς.
Η συστηματική παρακολούθηση σε συνδυασμό με την πλήρη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του πόνου, μπορεί να μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να αντιληφθούμε τα αίτια και τον μηχανισμό πυροδότησης του άλγους. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να προσδιορίσουμε τους ρυθμιστικούς παράγοντες που θα μας καθοδηγήσουν στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
Έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόσουμε τις θεραπείες, αντίστοιχα των αναγκών αλλά και των επιλογών του ασθενή και να πετύχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαχείριση του πόνου, πλήρως εξατομικευμένη. Ένα πολυδιάστατο θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο στον κάθε ασθενή, με συγκεκριμένους στόχους και περιοδική παρακολούθηση που επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο του πόνου του.
Σε κάθε περίπτωση η ανακούφιση από τον πόνο αλλά και από τα συμπτώματα που προκύπτουν από την νόσο, είναι κάτι που αποτελεί δικαίωμα του αρρώστου και οφείλουμε να το παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε ο ίδιος να συνεχίσει να ζει καλά, να μάχεται με αξιοπρέπεια, να διεκδικεί το αύριο, να πιστεύει στη θεραπεία και να ελπίζει για την ίαση.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr