Νικόλαος Μητσιμπόνας Παθολόγος Ογκολόγος Συνεργάτης Ά Ογκολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Θεράπων Ιατρός Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Νικόλαος Μητσιμπόνας

Παθολόγος Ογκολόγος
Συνεργάτης Ά Ογκολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Θεράπων Ιατρός Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους αποθεραπευμένους από τον καρκίνο ασθενείς είναι η ποιότητα ζωής. Ποια χαρακτηριστικά έχει όμως ένας αποθεραπευμένος από τον καρκίνο ασθενής, πως ορίζεται η ποιότητα ζωής και ποιοι είναι οι παράγοντες που την καθορίζουν; Ο αποθεραπευμένος ασθενής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των επιβιωσάντων από τον καρκίνο, γνωστοί ως survivors. Η ευρύτερη έννοια της επιβίωσης μετά τον καρκίνο είναι μία διαδικασία που επικεντρώνεται στην υγεία και στις καταστάσεις με τις οποίες οι αποθεραπευμένοι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι μετά το τέλος των αναγκαίων θεραπειών (στο στάδιο της σωματικής προσωπικής, και πνευματικής αποκατάστασής τους). Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την ποιότητα ζωής και αφορούν κυρίως σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν μετά το τέλος της κύριας θεραπείας για τον καρκίνο. Όπως γίνεται αντιληπτό η ποιότητα ζωής αποτελεί από τους βασικούς άξονες της επιβίωσης (survivorship) και βασική προτεραιότητα των αποθεραπευμένων ασθενών. Υπάρχουν διεθνώς ποσοτικές μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας ζωής για αποθεραπευμένους ασθενείς από τον καρκίνο. Οι 4 βασικές συνιστώσες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των επιβιωσάντων από τον καρκίνο και κατ’ επέκταση των αποθεραπευμένων από τον καρκίνο είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ψυχολογική υποστήριξη, προγράμματα αποκατάστασης, κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης), η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν με την επάνοδο στην κανονική ζωή, οι αλλαγές στο lifestyle (διακοπή καπνίσματος, αποφυγή αλκοόλ, αποφυγή υπεριώδους ακτινοβολίας) και τέλος η αντιμετώπιση χρόνιων παρενεργειών και συμπτωμάτων και η πρόληψη για την εμφάνιση νέων καρκίνων.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr