23 Ιουλίου 2016

Αγριά Βόλου, Μαγνησία

Στην αναγκαιότητα επακριβούς καθορισμού της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ασθενής τρίτης ηλικίας με καρκίνο, εστίασε η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ ογκολόγος/ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη στη διάλεξη της με θέμα: «Σύνδρομο Ευθραυστότητας και ακτινοθεραπευτής ογκολόγος», στο πλαίσιο του Θερινού  Σχολείου Γηριατρικής που διοργάνωνε στις 23 Ιουλίου η Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρία Νοτιοδυτικής Ελλάδος στην Αγριά Βόλου.

Όπως επισήμανε η Δρ. Κατσώχη, η ευθραυστότητα είναι η συνθήκη εκείνη κατά την οποία αυξάνεται το ευάλωτο του ανθρώπου και μειώνονται οι αντοχές του οργανισμού και επακόλουθα οι δραστηριότητες όλων των λειτουργικών συστημάτων του.  Με σειρά κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί διαγιγνώσκονται η αντοχή του ασθενούς σε συγκεκριμένες θεραπείες, η βιολογική και λειτουργική κατάστασή του και του παρέχονται σταδιακή και προσαρμοσμένη ενημέρωση και φροντίδα, σε μία περίοδο της ζωής του που ο καρκίνος του κάνει να αισθάνεται φοβισμένος, ανήμπορος και ευάλωτος. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης θεραπευτικής αντιμετώπισης η ακτινοθεραπεία θεωρείται  αποτελεσματική και πολύ καλά ανεκτή από τους ηλικιωμένους, καθώς δεν εμφανίζει  ιδιαίτερες αντενδείξεις, τόσο στις ριζικές θεραπείες, όσο και στη χορήγηση παρηγορητικών θεραπειών για την απαλλαγή του ασθενή, από κάποια συμπτώματα.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr