Η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία συμβάλλει  στην αποφυγή της ολικής κυστεκτομής, με προφανή τα οφέλη για τον ασθενή και ακολουθεί μετά την  αφαίρεση του όγκου από την ουρήθρα.

Τα πρωτόκολλα θεραπείας που έχουν αναπτυχθεί επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης της νόσου, υψηλή πενταετή επιβίωση και διατήρηση της κύστης σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς. Είναι η θεραπεία εκλογής για όσους ασθενείς αρνούνται ή δεν τους επιτρέπει η γενική τους κατάσταση να υποβληθούν σε κυστεκτομή.

Σε κάθε περίπτωση, η  συνεργασία ογκολόγου, ουρολόγου, παθολογοανατόμου και ακτινοθεραπευτή πάντοτε δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα μια και επιτρέπει συνολική εκτίμηση της κατάστασης και άρα την βέλτιστη επιλογή για τον ασθενή.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr