Οι τεχνολογικές απαιτήσεις  της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι αυξημένες για πολλούς λόγους:

Διαγιγνώσκουμε συχνότερα πρώιμα, αρχικά στάδια καρκίνο του μαστού

Διαγιγνώσκουμε συχνότερα ηλικιακά νεώτερες  γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Τα ποσοστά επιβίωσης και μακροβιότητας των ασθενών με καρκίνο του μαστού είναι υψηλά

Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο του μαστού απαιτεί συχνά το συνδυασμό με πολυχημειοθεραπεία.

Καρκίνος Μαστού - Σύγχρονες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας

Καρκίνος Μαστού - Σύγχρονες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας

Η αξονική τομογραφία βοηθά στον σχεδιασμό των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας. Με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας (3-D conformal) και κατ επέκταση τη διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT) σχεδιάζουμε καλύτερα τη  περιοχή που έχει ανάγκη θεραπείας, διατηρώντας χαμηλή την έκθεση των υγιών ιστών στην ακτινοβολία και κατά συνέπεια χαμηλό τον κίνδυνο των παρενεργειών. Η συμπληρωματική ακτινοθεραπευτική δόση (boost) στην κοίτη του όγκου, εκεί που είναι αναγκαία, σχεδιάζεται με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι κατορθώνουμε να μειώσουμε στο  ελάχιστο την έκθεση της καρδιάς και των πνευμόνων. Παράλληλα οι νέοι γραμμικοί επιταχυντές περιλαμβάνουν ενσωματωμένο αξονικό τομογράφο (IGRT) παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου της θεραπείας και αυτόματης διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr