Αντιλήψεις και συμπεριφορές υγιών και ασθενών ενηλίκων αναφορικά με την υγιεινή και τα νοσήματα του στόματος και του φάρυγγα.

Η ΑΚΟΣ στο πλαίσιο των ερευνών της με στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών σε σημαντικά θέματα υγείας, στη νέα έρευνα της εστιάζει στις αντιλήψεις και στις συμπεριφορές υγιών και ασθενών ενηλίκων, αναφορικά με την υγιεινή και τα νοσήματα του στόματος και του φάρυγγα.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο χαρτογραφεί τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών αναφορικά με την στοματική τους υγιεινή, αν έχουν προσωπικό οδοντίατρο, τη συχνότητα που τον επισκέπτονται και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πράττουν, ποιά χαρακτηριστικά θεωρούν ότι μαρτυρούν μία υγιή οδοντοστοιχία, τα κριτήρια επιλογής οδοντόπαστας και οδοντόβουρτσας, τον βαθμό ανησυχίας που γεννούν μία σειρά συμπτωμάτων στο στόματος και του φάρυγγα, ο βαθμός κατανάλωσης καφέ, αλκοόλ και αναψυκτικών κ.α

Η υιοθέτηση υγιεινής και ισορροπημένης στάσης ζωής και διατροφής αποτελεί την κορωνίδα των προσπαθειών της ΑΚΟΣ γι’ αυτό και προηγήθηκαν έρευνες της για το κάπνισμα αλλά και για τις διατροφικές στάσεις και αντιλήψεις υγιών και ασθενών ενηλίκων στη χώρα μας.

Όπως σημειώνει η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ ογκολόγος/ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη: «Στα επιστημονικά συνέδρια που συμμετείχα είχα παρατηρήσει ότι υπήρχε έλλειψη στατιστικών στοιχείων που να αφορούν στη χώρα μας. Συνάδελφοι, έγκριτοι επιστήμονες ο καθένας στον τομέα του, υποχρεώνονταν να κάνουν χρήση στατιστικών δεδομένων που αφορούσαν στην Ευρώπη ή ακόμη χειρότερα στις ΗΠΑ. Κάθε κοινωνία όμως έχει τις δικές της ανάγκες και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όταν γεννήθηκε η ΑΚΟΣ, αποφασίσαμε μία πτυχή των δράσεων της να αφορά στη διενέργεια ερευνών, ακριβώς για να συμβάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στο να αποκτήσουμε αυτά τα στοιχεία, που θα χαρτογραφούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών της χώρας μας, σε κρίσιμα θέματα υγείας. Ελπίζουμε η νέα έρευνα μας για την υγιεινή και τα νοσήματα του στόματος και του φάρυγγα, να τύχει ανάλογου ενδιαφέροντος με τις δύο προηγούμενες έρευνες μας»

Το ερωτηματολόγιο της νέας έρευνας, αναφορικά με την υγιεινή και τα νοσήματα του στόματος και του φάρυγγα, καταρτίσθηκε με την συνδρομή και υπό την επίβλεψη του Δρα Πέτρου Βλασταράκου ( MD, MSc, PhD, IDO-HNS Eng. – Χειρουργού Ωτορινολαρυγγολόγου Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών)

Διαθέστε ελάχιστο χρόνο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο: η ενίσχυση της προσπάθειας μας θα δώσει πολύτιμα στοιχεία προς αξιοποίηση!

 

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr