Νεότερα στοιχεία της έρευνας της ΑΚΟΣ για το κάπνισμα

Tα αποτελέσματα επεξεργασίας της έρευνάς της για το κάπνισμα, που εστίασε στο βαθμό εθισμού στο κάπνισμα του ογκολογικού ασθενή και τα οποία τεκμηριώνουν την ανάγκη η διακοπή του καπνίσματος να αποτελεί μέρος του θεραπευτικού σχήματος, παρουσίασε η ΑΚΟΣ στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνάντησης που διοργάνωσε, με τίτλο «Ο καρκίνος του πνεύμονα με μια άλλη …ματιά», το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Αφορμή για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων έδωσε εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες δήλωναν σε μεγάλο ποσοστό, ότι κάπνιζαν από ευχαρίστηση (36,5% άνδρες και   34,3% γυναίκες) και όχι από εθισμό. Ωστόσο προχωρούσαν σε διακοπή του καπνίσματος κυρίως όταν νοσούσαν σοβαρά (45,7%).

Τα ευρήματα προέκυψαν από την επεξεργασία των νέων δεδομένων της έρευνας, που διενήργησε η ΑΚΟΣ το 2014 (1618 συμμετέχοντες), με την προσθήκη των απαντήσεων 255 ογκολογικών ασθενών/ καπνιστών. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και έχει προβλεπτική δύναμη στο 85% των καπνιστών του γενικού πληθυσμού.

Έτσι, για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα του ογκολογικού ασθενή προέκυψε ότι:

Τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα επηρεάζουν καταλυτικά (75%) ο αριθμός των τσιγάρων αλλά και η χρονική περίοδος (πακέτα/έτος). Με την αύξηση των πακέτων και του χρόνου καπνίσματος αυξάνεται και ο βαθμός του εθισμού.

Το φιλικό περιβάλλον- αν ανήκει στην ομάδα των καπνιστών- επηρεάζει αυξητικά τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα, σε αντίθεση με τις καπνιστικές συνήθειες της οικογένειας οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην έναρξη του καπνίσματος. Ο αυριανός ενήλικας δεν είναι απαραίτητο να γίνει καπνιστής αν καπνίζουν οι γονείς του, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Σημαντικό ρόλο στην διακοπή του καπνίσματος παίζει και ο παράγοντας «προσωπική απόφαση».

Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η επιθυμία για διακοπή του καπνίσματος ενώ σε όσο μικρότερη ηλικία αρχίζουμε να καπνίζουμε τόσο αυξάνεται και ο βαθμός εθισμού στη βλαβερή συνήθεια.

Η διεπιστημονική συνάντηση ασχολήθηκε με την θέαση του καρκίνου του πνεύμονα με μια «άλλη» ματιά που προϋποθέτει την ολιστική (βιο-ψυχο-κοινωνική) προσέγγιση του ασθενή και την εξατομικευμένη φροντίδα του, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αλλά και με την παράλληλη στήριξη του οργανισμού, του ψυχισμού και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του. Για την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός στρατηγικού πλάνου συνεργασίας κατέθεσαν τις απόψεις τους έγκριτοι επιστήμονες από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες με τον ογκολογικό ασθενή (παθολόγοι-ογκολόγοι, χειρουργοί, ακτινοθεραπευτές κ.α)

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, του Δ.Κ.Θ.Α Υγεία, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακών Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών.

 

Λίγα λόγια για την ΑΚΟΣ

Η ΑΚΟΣ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία στον πυρήνα της αποτελείται από επιστήμονες του χώρου της υγείας και πλαισιώνεται από εθελοντές, αποθεραπευμένους και απλούς πολίτες, οι οποίοι αφιερώνουν σημαντικό μέρος των δυνάμεων και του χρόνου τους, στη μάχη της πρόληψης του καρκίνου αλλά και στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους αποθεραπευμένους της νόσου. Το έργο της ΑΚΟΣ είναι ταυτόχρονα κοινωνικό και επιστημονικό με τη διοργάνωση αφενός συντεταγμένων δράσεων που προωθούν ένα υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής και αφετέρου τη διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων αλλά και επιστημονικών ερευνών που στόχο έχουν τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους πάσχοντες και στις οικογένειές τους.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr