Με την αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ΑΚΘ ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο κεφαλής τραχήλου μπορούν πλέον να ιαθούν. Έτσι η ποιότητα ζωής των επιζώντων αποτελεί προτεραιότητα στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών και είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος. Μέλημα μας πλέον δεν αποτελεί μόνο η ίαση της νόσου αλλά και η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς χωρίς εκπτώσεις στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πολυάριθμες μελέτες και μεταναλύσεις τους απέδειξαν την υπεροχή των σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών μεθόδων σε σχέση με τις παλιότερες τεχνικές όπου τα πεδία θεραπείας ήταν πολύ μεγαλύτερα και πολλές φορές οι υγιείς ιστοί λάμβαναν παρόμοια δόση με τον όγκο στόχο εφόσον ήταν αδύνατο να τους προστατεύσουμε χωρίς να καλύψουμε και νόσο. Πιθανόν σε καμία άλλη ομάδα ασθενών η διατήρηση της ποιότητας ζωής δε παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο σε αυτούς με καρκίνο κεφαλής τραχήλου. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να παρουσιάσουν έντονα λειτουργικά προβλήματα κατά την κατάποση, τον λόγο και την ακοή επηρεάζοντας έτσι και την ψυχολογία αφού και η αλλαγή στην εικόνα του σώματος μπορεί να είναι σημαντική. Η ΑΚΘ αποτελεί τον σημαντικότερο θεραπευτικό παράγοντα στους καρκίνους κεφαλής τραχήλου είτε ως ριζική θεραπεία και μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με χειρουργείο και ΧΜΘ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη πολύπλοκων λογισμικών ώθησαν την ΑΚΘ από την δύο διαστάσεων εκδοχή της(2DRT) στην τρισδιάστατη (3DCRT) και στην διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT). Η αναγκαιότητα αξονικής τομογραφίας και άλλων προηγμένων ακτινοθεραπευτικών μεθόδων(MRI-PET/CT) για το σχεδιασμό σύμμορφων ακτινοθεραπευτικών πλάνων θεραπείας επιτρέπει τον ακριβέστερο σχεδιασμό και ορισμό των ογκικών στόχων αλλά και των ευαίσθητών υγιών ιστών όπως και την ανατομική τους σχέση στον χώρο. Έτσι πλεονεκτούμε θεραπευτικά, κλιμακώνοντας τη δόση στους ογκικούς στόχους με μειωμένη τοξικότητα στους υγιείς ιστούς.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr