Η αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του ορθού άλλαξε ριζικά κατά τα τελευταία 25 χρόνια και η χρήση συμπληρωματικών θεραπειών αποτελεί  πλέον καθημερινή πρακτική.

Το ορθό εκτείνεται από τη μεταβατική οδοντωτή ζώνη του πρωκτού έως το σιγμοειδές στην περιτοναϊκή ανάσπαση σε μήκος από 10-15 εκ. από τον πρωκτικό δακτύλιο. Το ορθό αποτελεί ενδοπυελικό όργανο σχετικά καθηλωμένο στον προϊερό χώρο, μπορεί να προσδιορισθεί η θέση του ή η κοίτη του έτσι ώστε να αποτελέσει αντικείμενο για ακτινοθεραπευτικό σχήμα. Χορηγούνται μετεγχειρητικά 45-50Gy.

Σε πολυάριθμες παλαιότερες μελέτες ασθενών με καρκίνο του ορθού, έχει πολλαπλώς αποδειχθεί η συμβολή της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπευτικής αγωγής στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης τοπικών υποτροπών.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η ριζική χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με μετεγχειρητική ΑΚΘ-ΧΜΘ θεωρείται η θεραπεία εκλογής για τον τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του ορθού.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr