Η Υψηλού Ρυθμού Δόσης Βραχυθεραπεία εφαρμόζεται στον καρκίνο του προστάτη για ριζική αναίμακτη θεραπευτική αγωγή. Είναι μια προσωρινή εμφύτευση με ραδιενεργό υλικό, χρησιμοποιείται πηγή Ιριδίου Ir192,ο  το οποίο διέρχεται μόνο χωρίς να παραμένει στον προστάτη αδένα. Τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με την εξωτερική ακτινοθερπευτική αγωγή. Χρησιμεύει στη κλιμάκωση της ακτινοθεραπευτικής δόσης εκ των έσω.

Ο ασθενής υποβάλλεται σε ραχιαία αναισθησία σε θέση οπίσθιας λιθοτομής, ενώ καθετήρας τοποθετείται στην κύστη. Ο ηχοβολέας του υπερήχου ενώνεται με τη μονάδα βηματισμού και το template. Λαμβάνεται μια σειρά εγκαρσίων τομών ανά 5mm  από την βάση στην κορυφή του προστάτη όπου σχεδιάζεται ο όγκος-στόχος και η ουρήθρα. Τοποθετούνται 8 έως 14 βελόνες.

Όταν τοποθετηθούν όλες οι βελόνες υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση λαμβάνονται δύο ακτινογραφίες (πρόσθια και πλαγία) ή αξονική τομογραφία της περιοχής. Μέσα στις βελόνες έχουν τοποθετηθεί καθετήρες με ακτινοσκιερά σημάδια, βάσει των οποίων γίνεται ο καθορισμός των θέσεων στις οποίες θα κατευθυνθεί η πηγή σε κάθε βελόνα.

βραχυθεραπεία προστάτη

Brachytherapy_virtual_patient

Εκτελείται αξονική τομογραφία ανά 5mm η οποία μεταφέρεται στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας. Σε κάθε τομή σχεδιάζονται ο προστάτης, η κύστη, το ορθό, ουρήθρα και σπερματοδόχεις κύστεις. Γίνεται ανακατασκευή των βελόνων σε 3 διαστάσεις όπου μπορεί ο ακτινοθεραπευτής να ελέγξει τη θέση τους σε σχέση με τον όγκο στόχο και τους φυσιολογικούς ιστούς.

Ο ακτινοφυσικός επιλέγει τις θέσεις και τον χρόνο που η πηγή θα παραμείνει σε κάθε θέση έτσι ώστε ο προστάτης να καλυφθεί με μια ομοιογενή δόση. Σε κάθε τομή ελέγχονται οι ισοδοσιακές καμπύλες και στη συνέχεια εξετάζονται τα ιστογράμματα δόσης όγκου και καθορίζεται η δόση θεραπείας. Όταν το πλάνο γίνει αποδεκτό από τον ακτινοθεραπευτή, οι θέσεις και οι χρόνοι των πηγών στέλνονται αυτόματα στο χειριστήριο του μηχανήματος.

Ο τεχνολόγος έχει συνδέσει τις βελόνες με το μηχάνημα μέσω συνδετικών καλωδίων και εκτελείται η θεραπεία. Με το τέλος της θεραπείας και την αποσύνδεση των βελονών γίνεται έλεγχος ακτινοπροστασίας του ασθενή. Εφαρμόζονται 2-3 συνεδρίες και συνήθως ακολουθεί εξωτερική ακτινοθεραπεία.

Οι παρενέργειες είναι προσωρινές και περιορίζονται σε δυσουρικά συμπτώματα. Τα αποτελέσματα είναι ριζικά και στοχεύουν δυνητικά στην ίαση του ασθενούς.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr