Πρωταρχικός σκοπός της θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση της νόσου. Κατά την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οργανικά λειτουργικά και αισθητικά στοιχεία των οποίων η διαφύλαξη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η προσπάθεια επίτευξης και των τριών αυτών στόχων πολλές φορές δεν εξασφαλίζει την επιλογή των θεραπευτικών μεθόδων και μερικές φορές οδηγεί σε συμβιβασμούς και επιλογές με προτεραιότητες.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση των κακοηθών όγκων απαιτεί πλέον μια πολύπλευρη προσέγγιση. Οι συμβαλλόμενες θεραπευτικές μέθοδοι χειρουργική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία  οδηγούν σε αποτελεσματικότερη και το δυνατόν λιγότερο τραυματική αντιμετώπιση της νόσου. Για τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο ο συνδυασμός των θεραπειών συνεπάγεται αθροιστικές παρενέργειες.

Έτσι προκύπτει η αναγκαιότητα της ακριβέστερου και πλέον προσεγμένου προσδιορισμού του ογκικού στόχου, της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας των υγιών ιστών.

Η αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας  είναι συνάρτηση της δόσης στον ακτινοβολούμενο όγκο και κατά συνέπεια απαιτεί επίσης ακρίβεια και προσεκτική προσέγγιση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας ώθησε την εξελεγκτική πορεία των απεικονιστικών μεθόδων με αποτέλεσμα η σύμμορφη τεχνική να είναι ρουτίνα στην καθημερινότητα του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου.

Η υπέρθεση και σύντηξη εικόνων CT, MRI, PET-CT δίνει την δυνατότητα ακριβέστερης εντόπισης του ογκικού στόχου και των παρακείμενων δομών καθώς επίσης και της καλύτερης αξιολόγησης της ανταπόκρισης της νόσου. Αυτό οδηγεί σε νέες προκλήσεις για ποιο απαιτητικές και φιλόδοξες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως υψηλότερες δόσεις ακτινοθεραπείας σε συγκεκριμένους στόχους ακόμη κει σε στόχους δυσπρόσιτους στις  σύμμορφες τεχνικές.

Η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT), στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (x-Knife, γ-Knife) έχουν μπει στην καθημερνή πράξη.

Η πρόκληση της μέγιστης ακρίβειας στη διαδικασία του σχεδιασμού θεραπείας από την τοποθέτηση του ασθενούς, προσδιορισμό του ογκικού στόχου και ευαίσθητων πέριξ ιστών, εκπόνησης του θεραπευτικού σχήματος  μέχρι την καταγραφή της κίνησης των οργάνων οδήγησε στην οδήγησε πέραν των ειδικών τεχνικών και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων ελέγχου όπως η δυνατότητα ψηφιακής ανασύστασης προβολών και σε άλλα επίπεδα πέραν των εγκαρσίων τομών (οβελιαία, στεφανιαία, λοξή) MPR multiplanar reconstruction.

Η αναγκαιότητα για καθημερινό έλεγχο με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μεταβολών στην τοποθέτηση του ασθενούς ώθησαν σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα portal imaging που παρέχουν την δυνατότητα άμεσης διόρθωσης on-line πριν από κάθε συνεδρία. Το επόμενο βήμα πέραν της 3D Dimensional ακτινοθεραπείας είναι η Four Dimensional που λαμβάνει υπόψιν επιπλέον  την φυσιολογική κίνηση των οργάνων όπως της αναπνοής και της απεικονιστικά κεταευθηνόμενης ακτινοθεραπείας Image-Guided Radiotherapy.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr