H μέθοδος εμφύτευσης Real Time είναι η νεότερη τεχνική που χρησιμοποιείται για την βραχυθεραπεία του προστάτη. Tο μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η ακριβής τοποθέτηση των ραδιενεργών κόκκων, σε κάθε στιγμή της διαδικασίας εμφύτευσης.

Για το λόγο αυτό, κατά την ώρα της επέμβασης ελέγχονται με απόλυτη ακρίβεια, όλα τα ανατομικά στοιχεία του προστάτη αδένα και ο πραγματικός όγκος αυτού, χάρη στη χρήση   υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων, που παρέχουν τη δυνατότητα εγκάρσιων και οβελιαίων απεικονίσεων. Πέρα αυτού, η ταυτόχρονη σύνδεση την ώρα της επέμβασης του διορθικού υπερηχοτομογράφου με το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας, δίνει την δυνατότητα της ρύθμισης του αριθμού και της θέσης των κόκκων. Αυτό σημαίνει ότι διεγχειρητικά ο γιατρός προσδιορίζει επακριβώς την δόση ακτινοβολίας του προστάτη και έχει τον έλεγχο της έκθεσης, έντασης και έκτασης, στην ακτινοβολία των πέριξ υγιών ιστών.

βραχυθεραπεία προστάτη

Brachytherapy_virtual_patient

prostate-cancer

Πριν την εμφύτευση γίνεται η προετοιμασία με τη μέτρηση του προστάτη και την παραγγελία των ραδιενεργών κόκκων.

Οι ασθενείς την ημέρα της εμφύτευσης προσέρχονται στη χειρουργική αίθουσα και υποβάλλονται σε γενική ή ραχιαία αναισθησία. Ο ασθενής τοποθετείται σε θέση οπίσθιας λιθοτομής και τοποθετείται καθετήρας Folley στην ουροδόχο κύστη. Κατόπιν, γίνεται πλημμελής καθαρισμός του ορθού και τοποθέτηση της πλακέτας (template)  στην μονάδα βηματισμού (stepping unit).

Κατά την εμφύτευση χρησιμοποιείται ηχοβολέας δύο επιπέδων, ο οποίος έχει τη δυνατότητα δύο διαφορετικών απεικονίσεων (εγκάρσιων και οβελιαίων) και τοποθετείται στο ορθό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζεται ολόκληρος ο αδένας.

Στη συνέχεια, λαμβάνονται διαδοχικές εγκάρσιες τομές στον προστάτη ανά διαστήματα 5 mm από τη βάση έως και την κορυφή. Οι τομές αυτές εισάγονται στο σύστημα σχεδιασμού, σχεδιάζεται ο προστάτης, οι σπερματοδόχες κύστεις όταν απαιτείται, η ουρήθρα και το ορθό και υπολογίζεται ο αριθμός των βελονών και ο αριθμός των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να χορηγηθεί ακτινοθεραπευτική συνολική δόση 160 Gy στη περιφέρεια του αδένα.

Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος  σε συνεργασία με τον ακτινοφυσικός πραγματοποιεί το βέλτιστο πλάνο θεραπείας. Ελέγχονται οι κατανομές δόσης έτσι ώστε να ο προστάτης αδένας και οι υγιείς ιστοί, ορθό και ουρήθρα να γίνονται δέκτες συγκεκριμένης δόσης ακτινοβολίας.

Η εμφύτευση ξεκινά με την τοποθέτηση  των εξωτερικών βελονών στην περιφέρεια του αδένα. Επειδή υπάρχει απευθείας σύνδεση του συστήματος σχεδιασμού με τον υπέρηχο καθώς τοποθετούνται οι βελόνες, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της θέσης των βελονών στο πλάνο θεραπείας ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σύμπτωση.

Ο ακτινοθεραπευτής  ογκολόγος εισάγει τις ραδιενεργές πηγές με τη χρήση του εφαρμογέα Mick, οι οποίες και ωθούνται μέσω των βελονών και του ειδικού επικρουστήρα στην άκρη της βελόνας. Δίνεται προσοχή στην εμφύτευση πηγών στις σπερματοδόχους κύστεις, όταν αυτό απαιτείται.

Μετά το τέλος της εμφύτευσης των πηγών στην περιφέρεια του προστάτη, ελέγχεται το πλάνο θεραπείας και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις βάσει των πραγματικών θέσεων των κόκκων στον αδένα. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι εσωτερικές βελόνες σύμφωνα με το πλάνο θεραπείας. Κατόπιν, με τον υπέρηχο σε οβελιαία απεικόνιση, γίνεται η εμφύτευση των εσωτερικών πηγών με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

Στο τέλος της εμφύτευσης απομακρύνεται από τον ασθενή η συσκευή των υπερήχων, λαμβάνονται ακτινολογικές εικόνες από ακτινολογικό μηχάνημα τύπου C-arm και επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα της εμφύτευσης.

Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο, μετά την αφαίρεση του καθετήρα και την επιτυχή πρώτη ούρηση.

Κατά την αποχώρηση του από το νοσοκομείο δίνονται στον ασθενή γραπτές οδηγίες ακτινοπροστασίας. Λόγω της μικρής ενέργειας των κόκκων σχεδόν όλη η ακτινοβολία εξασθενεί στον προστάτη. Δεν υπάρχουν οδηγίες απαγόρευσης όσον αφορά στη μετακίνηση  η επαφή με άλλους ενήλικες μόνο όταν πρόκειται για μικρά παιδιά η εγκύους

Για την επιβεβαίωση της ακτινοθεραπευτικής δόσης που έλαβε ο προστάτης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την εμφύτευση αξονική τομογραφία. Σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις των πηγών και το σύστημα σχεδιασμού υπολογίζει την τελική κατανομή της δόσης στον προστάτη και τα γύρω όργανα καθώς και τα ιστογράμματα δόσης όγκου (DVH). Το ιστόγραμμα μας δείχνει την σχέση της δόσης  με τον όγκο κάθε οργάνου (προστάτης, ουρήθρα, ορθό). Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται η ποιότητα της εμφύτευσης (post treatment planning) καθώς και τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο και λαμβάνονται αποφάσεις.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr