Καρκίνος Πρωκτού

cancer anal Καρκίνος Πρωκτού

Καρκίνος πρωκτού αναίμακτη ίαση με ακτινο/χημειοθεραπεία

Ο καρκίνος του πρωκτικού σωλήνα είναι μια τοπικά εντοπισμένη νόσος, δυνητικά ιάσιμος με μη χειρουργικούς θεραπευτικούς χειρισμούς. Μεγάλες κλινικές μελέτες UKCCCR EORTC RTOG έχουν τοποθετήσει…
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
14 Σεπτεμβρίου, 2015

Άκος | Δείτε τα βίντεο μας

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία