Η ακτινοθεραπεία ανακουφίζει από τον πόνο και θεραπεύει

Οι επώδυνες οστικές μεταστάσεις σε σπονδυλική στήλη, λεκάνη και άκρα από καρκίνους πνεύμονα, μαστού και προστάτη απαιτούν παρηγορητική θεραπεία με παράλληλη διατήρηση της σκελετικής ακεραιότητας, με την ακτινοθεραπεία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία.

Η τοπική ακτινοθεραπεία με εξωτερική ακτινοβολία (EBRT) στα επώδυνα σημεία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο στο 60 -85%  των ασθενών. Τα ραδιοφάρμακα ή η ακτινοβολία ημισωμάτων αποτελούν εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν ανακούφιση. Η έγκαιρη παρέμβαση διατηρεί την ποιότητα ζωής των ασθενών και ελαχιστοποιεί τις παρενέργειες των αναλγητικών φαρμάκων.

Η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT)

Η αντιμετώπιση των επώδυνων οστικών μεταστάσεων όγκων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας και την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών όπως η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT) η οποία προσαρμόζεται στις ανατομικές ιδιαιτερότητες των ασθενών προκειμένου να ακτινοβοληθεί με ακρίβεια η πάσχουσα περιοχή και παράλληλα να προστατευθούν οι γειτονικοί υγιείς ιστοί από την ακτινοβολία. Την ακριβή στόχευση διασφαλίζουν προηγμένα συστήματα απεικονιστικά κατευθυνόμενης ακτινοθεραπείας(IGRT), δηλαδή γραμμικοί επιταχυντές με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικής απεικόνισης αξονικού τομογράφου (CBCT) που προσφέρουν ακριβή τρισδιάστατο προσδιορισμό της περιοχής κατά την ακτινοθεραπεία και οπτική επαφή με τον καρκίνο. Εφαρμόζεται σε όλα στάδια των οστικών μεταστάσεων.

Συμπληρωματική δόση ακτινοθεραπείας (SIB)

Η κλιμάκωση της δόσης της ακτινοθεραπείας στις οστικές μεταστάσεις είναι σημαντική. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συνολική δόση ακτινοθεραπείας, η οποία αυξάνεται  με ασφάλεια, με τη χορήγηση συμπληρωματικής δόσης ακτινοθεραπείας (simultaneous integrated boost SIB), στις οστικές μεταστάσεις. Έτσι, μειώνεται και ο  συνολικός χρόνος ακτινοθεραπείας των ασθενών.

Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SBRT), μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά με τη μορφή σύντομου σχήματος πέντε ημερών.  Η εμπειρία του ογκολόγου ακτινοθεραπευτή είναι καθοριστική.

 

Δρ Δέσποινα Κατσώχη

Ακτινοθεραπευτής Ογκoλόγος (aktinotherapeia.gr)

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr