Η σωστή απεικόνιση και η επιτυχής ακτινοβόληση του καρκινικού όγκου είναι καθοριστική για την εξάλειψή του. Και ευτυχώς, η επιστήμη έχει κάνει ιλιγγιώδη άλματα σε αυτό το πεδίο, προσφέροντας στον ασθενή, πλήρη ίαση.

Οι εξελίξεις στην απεικονιστική ιατρική, προσφέρουν έγκαιρη διάγνωση της ογκολογικής ασθένειας ενώ παράλληλα συμβάλουν στην επιλογή της κατάλληλης αγωγής, που συνήθως περιλαμβάνει και την ακτινοθεραπεία.
Σήμερα, η ακριβής, τρισδιάστατη απεικόνιση ενός όγκου και των ιστών που τον περιβάλλουν- που πιθανά βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον όγκο- επιτρέπουν στους ογκολόγους ακτινοθεραπευτές να τον «πλήξουν» με μεγάλη ακρίβεια, υπολογίζοντας ταυτόχρονα τη σωστή δόση ακτινοβολίας. Έτσι ο όγκος/στόχος βάλλεται αποτελεσματικά, χωρίς όμως να τραυματισθούν οι υγιείς ιστοί. Αυτό, προσφέρει προφανή οφέλη στον ασθενή: αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου με πολύ λιγότερες παρενέργειες, αλλά και βλάβες, σε όργανα τα οποία γειτνιάζουν με τον όγκο.

Σχεδιασμός θεραπείας σε πραγματικό χρόνο

Η αρχή γι’ αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, έγινε με την είσοδο της αξονικής τομογραφίας (CT) στην καθημερινή πρακτική των διαγνωστικών μεθόδων και είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη της τρισδιάστατης τεχνικής ακτινοθεραπείας. Η μέθοδος πλαισιώθηκε και με τη μαγνητική τομογραφία (MRI), η οποία σε πολλές περιπτώσεις προσφέρει σημαντικές ανατομικές πληροφορίες του όγκου και του περιβάλλοντος ιστού. Σε κάθε περίπτωση όμως, την ανατροπή έφερε η ποζιτρονιακή τομογραφία (PET / CT) η οποία προσφέρει πληροφορίες για την μεταβολική δραστηριότητα των ιστών.
Πλέον, η άμεση βελτίωση τυχόν παρεκκλίσεων από τον προγραμματισμένο και εξατομικευμένο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας του ασθενούς, είναι εφικτή σε ελάχιστο χρόνο. Στην πορεία της θεραπείας, επιτρέπονται αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν από τη θέση του όγκου, το μέγεθος και το σχήμα του ενώ εντοπίζονται εγκαίρως, πιθανά νέα παθολογικά ευρήματα. Ο ασθενής και η εξέλιξη της νόσου, παρακολουθούνται άμεσα και αποτελεσματικά
Η ακτινοθεραπευτική αγωγή προσαρμόζεται συνεχώς. Στόχος, να επιτυγχάνεται καλύτερη έκβαση της θεραπείας, να προστατεύονται τα ευαίσθητα όργανα και να ελαχιστοποιούνται οι παρενέργειες. Έτσι, η επιφέρει αποφασιστικό πλήγμα στον όγκο, χωρίς όμως να τραυματίζει τον ασθενή και την ποιότητα ζωής του.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr