Η ακτινοθεραπεία συμβάλλει σημαντικά στην ανακούφιση του πόνου, θεραπεύοντας το σημείο το οποίο τον προκαλεί. Πόνο μπορεί να προκαλέσουν οστικές μεταστάσεις και η αυξημένη συμπίεση του νωτιαίου μυελού, από εγκεφαλικές μεταστάσεις, ηπατικές βλάβες που διηθούν ή πιέζουν την κάψα του ήπατος, όγκοι του πνεύμονα που προκαλούν θωρακικό πόνο ή δυσφαγία.

Ο πόνος επιτίθεται σημαντικά στην ποιότητα ζωής του ασθενή. Η ακτινοθεραπεία δίνει τη λύση, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τον πόνο, σε ποσοστό 95%.  Το 90-95% των περιπτώσεων απαλλάσσεται από τον πόνο χάρη στην ακτινοθεραπεία.

Το ¼ των ογκολογικών ασθενών εμφανίζει πόνο εξαιτίας μιας διήθησης ή μιας οστικής μετάστασης. Είναι σημαντικό ν’ αντιμετωπίσουμε τον πόνο του ασθενούς γιατί ο φόβος του πόνου είναι γι’ αυτόν μεγαλύτερος κι από το φόβο του ίδιου του θανάτου. Ο οστικός πόνος έχει σημαντικές επιπτώσεις: μειώνει την κινητικότητα του ασθενή και του προκαλεί άγχος, κατάθλιψη, ανορεξία και πολλά άλλα συμπτώματα.

Ανάλογα με το σημείο και την έκταση της οστικής βλάβης, απαιτείται ανάρρωση του ασθενή μετά το τέλος των θεραπειών για μία έως τρεις εβδομάδες. Με τις νέες τεχνικές όπως η στερεοτακτική, δηλαδή η απόλυτα στοχευμένη σε συγκεκριμένα σημεία θεραπεία, η ακτινοχειρουργική στο ήπαρ ή στις εγκεφαλικές μεταστάσεις, οι καρκινικές εστίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ο ασθενής ανακουφίζεται  σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr