Η έρευνα αναφορικά με τις διαφορές του ουροθηλιακού καρκινώματος ανώτερου ουροποιητικού και του καρκινώματος της ουροδόχου κύστεως  είναι συνεχής.

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Urology τον Ιούλιο του 2020, παρουσιάζει τις διαφορές του συγκεκριμένου καρκίνου ανάμεσα στα δυο φύλα, με την μελέτη περισσότερων από 140.000 ασθενών. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 106 δημοσιευμένες εργασίες που αφορούσαν ασθενείς που είχαν υποβληθεί αποκλειστικά σε ριζική χειρουργική επέμβαση. Παρατηρήθηκε πως οι γυναίκες με ουροθηλιακό καρκίνο ουροδόχου κύστης είχαν χειρότερη συνολική επιβίωση και μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής σε σχέση με τους άνδρες. Βέβαια, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα δύο φύλα ως προς τα αποτελέσματα επιβίωσης και επανεμφάνισης της νόσου στον ουροθηλιακό καρκίνο του ανώτερου ουροποιητικού.

Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι γενετικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, καθιστούν το φύλο  παράγοντα-κλειδί για την λήψη της πλέον κατάλληλης θεραπευτικής επιλογής. Όμως, επειδή η συγκεκριμένη μετα-ανάλυση είχε ετερογένεια πληθυσμού και ετερογένεια ως προς τα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα που επιλέχθηκαν, απαιτείται  περαιτέρω έρευνα για τις διαφορές που οφείλονται στο φύλο, ειδικά υπό το πρίσμα του μοριακού υποτύπου της νόσου.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr