Οι ασθενείς με μεγαλύτερο καρκίνωμα νεφρού (στάδιο T1b, μέγεθος όγκου >4 cm) που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική εξαίρεση, έχουν λίγες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, όπως για παράδειγμα την θερμική αφαίρεση, η οποία που όμως είναι λιγότερο αποτελεσματική ως προς τη πλήρη ίαση. Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, ή αλλιώς στερεοτακτική αφαιρετική ακτινοθεραπεία (stereotactic ablative radiotherapy- SABR) θεωρείται μια αποτελεσματική και ασφαλής εναλλακτική του χειρουργείου, με μικρές παρενέργειες  στη λειτουργία του νεφρού.

Σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics το 2020, μελετήθηκαν 95 ασθενείς από διαφορετικά κέντρα αναφοράς για διάστημα 2.7 ετών. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 76 έτη και η μέση διάμετρος του όγκου  4.9 cm, με το 77.6%  να θεωρούνται ανεγχείρητοι σύμφωνα με τον θεράποντα ουρολόγο. Μετά τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, παρατηρήθηκε ελαφρά επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας στους περισσότερους ασθενείς ενώ κανένας ασθενής δεν εμφάνισε σοβαρή τοξικότητα (grade 3-5).

Η συνολική επιβίωση στα 2 χρόνια άγγιξε το 83,7%, η επιβίωση σχετιζόμενη με τον καρκίνο το 96,1% ενώ το 81% των ασθενών δεν εμφάνισαν πρόοδο νόσου μέσα στα 2 πρώτα χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. Η πιθανότητα  για τοπική ή απομακρυσμένη μετάσταση μέσα στα 4 πρώτα χρόνια ήταν 2,9% και 11,1%, αντίστοιχα.

Επομένως, για ανεγχείρητους καρκίνους νεφρού η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία ανέδειξε αποτελεσματικότητα, καλή ανεκτικότητα και μικρή επίδραση στη νεφρική λειτουργία, καθιστώντας την, μια βιώσιμη θεραπευτική επιλογή στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr