Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες δομές φροντίδας καρκινοπαθών ασθενών περιλαμβάνουν στη λειτουργία τους, μια οργανωμένη ομάδα παρηγορητικής φροντίδας, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών τελικού σταδίου και την ανακούφιση των συμπτωμάτων τους. Η ανακούφιση του χρόνιου πόνου αποτελεί βασικό ζητούμενο της επιστημονικής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές έρευνες αναδεικνύουν τις ευεργετικές ιδιότητες του βελονισμού.

Μια νέα μελέτη που έλαβε χώρα στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center, μελέτησε σε καρκινοπαθείς, την επίδραση του ηλεκτροβελονισμού και του ωτικού βελονισμού σε διάφορους τύπους πόνου. Στη σύγκριση που έγινε ανάμεσα σε ασθενείς που έκαναν βελονισμό και σε ασθενείς που έλαβαν κλασική θεραπεία, εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση του χρόνιου πόνου και της ποιότητας ζωής των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε βελονισμό για ένα διάστημα 10 εβδομάδων. Μάλιστα, ο ηλεκτροβελονισμός βρέθηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον ωτικό βελονισμό, αν και ο τελευταίος είναι πιο εύκολος στην εφαρμογή του.

Άλλη μελέτη, η οποία διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εστίασε σε ασθενείς που εμφάνισαν περιφερική νευροπάθεια λόγω χημειοθεραπείας, η οποία θεωρείται μια από τις πιο μακροπρόθεσμες παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε ομάδες που είτε έλαβαν την καλύτερη υποστηρικτική κλασική θεραπεία είτε τον κλασικό βελονισμό, διάρκειας 10 εβδομάδων. Και αυτή η μελέτη, έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση του άλγους στην περίπτωση που οι ασθενείς δέχθηκαν βελονισμό.

Ασθενείς που δεν ανέχονται καλά άλλες μεθόδους αντιμετώπισης του άλγους, φαίνεται πως μπορούν να ωφεληθούν από τον βελονισμό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες, οι παρενέργειες από τον βελονισμό είναι αμελητέες: η πιο συχνή, μια ήπια ενόχληση στην περιοχή της εφαρμογής των βελονών.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr