Μείωση της διάρκειας της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, από δύο μήνες σε δύο εβδομάδες, θα μπορούσε να φέρει η εφαρμογή μιας νέας τεχνικής στοχευμένης ακτινοθεραπείας.

Μελέτη φάσης ΙΙΙ που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet Oncology, από επιστήμονες του Royal Marsden NHS Foundation Trust και του Institute of Cancer Research του Λονδίνου εξέτασε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα από τη μείωση της διάρκειας του ακτινοθεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, κάνοντας χρήση στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς στο πλαίσιο της μελέτης PACE-B έλαβαν πέντε ισχυρές δόσεις στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σώματος (SBRT) μέσα σε διάστημα 1-2 εβδομάδων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τρεις μήνες μετά τη θεραπεία, η έκβαση αυτών των ασθενών δεν ήταν χειρότερη από  όσους είχαν υποβληθεί στο καθιερωμένο σχήμα που περιλαμβάνει περισσότερες, αλλά μικρότερες δόσεις ακτινοβολίας, οι οποίες χορηγούνται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Η SBRT επιτρέπει στους ακτινοθεραπευτές να στοχεύουν τους όγκους σε επίπεδο υποχιλιοστού. Η ακρίβεια του συστήματος μειώνει τις πιθανότητες βλάβης στους γειτονικούς ιστούς, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως επιτακτική ούρηση ή διάρροια.

Σε σύνολο 847 ασθενών με καρκίνο του προστάτη, οι 432 έλαβαν το καθιερωμένο σχήμα ακτινοθεραπείας, που περιλαμβάνει 39 δόσεις ακτινοβολίας, σε διάστημα 7-8 εβδομάδων ή 20 δόσεις σε διάρκεια 4 εβδομάδων. 415 ασθενείς έλαβαν SBRT, σε πέντε δόσεις σε διάστημα 1-2 εβδομάδων.

Ο επικεφαλής της μελέτης Nicholas van As, Συμβουλευτικός Κλινικός Ογκολόγος στο Royal Marsden δήλωσε: “Στο The Royal Marsden και το ICR επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη πιο έξυπνων, καλύτερων και φιλικότερων για τους ασθενείς θεραπειών. Οι εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία, όπως η SBRT, σημαίνουν ότι μπορούμε να στοχεύουμε τους όγκους πολύ πιο αποτελεσματικά”.

Πρόσθεσε ότι “Η SBRT επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν στην καθημερινή  ζωή τους νωρίτερα. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα και για πρώτη φορά εμφανίζονται σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών”.

 

Πηγή: Brand DH & et al. Lancet Oncol; 17 Sep 2019. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30569-8/fulltext

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr