Ογκολόγος – Παθολόγος Αναπληρώτρια Δ/ντρια Β’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Μαντώ Νικολαΐδη

Ογκολόγος – Παθολόγος

Αναπληρώτρια Δ/ντρια Β’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μια κακοήθεια με αυξητική τάση εμφάνισης σε νεώτερες ηλικίας και αυτό τον καθιστά ένα μείζον ογκολογικό πρόβλημα.

Η πρόοδος της ογκολογίας την τελευταία δεκαετία  μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασθενή με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της νόσου, την θέση της πρωτοπαθούς  εστίας, τα ανοσοιστοχημικά και μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου, αλλά και την κλινική του κατάσταση και την συνοσηρότητα.

Ο συνδυασμός χημειοθεραπειών και στοχευμένων θεραπειών, οι μεταστασεκτομές, οι τοπικές θεραπείες και τελευταία η ανοσοθεραπεία αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης, οδηγώντας ένα μικρό ποσοστό ασθενών ακόμα και στην ίαση.

Ο στόχος είναι να προσφέρουμε το μεγαλύτερο όφελος με σεβασμό στην ποιότητα ζωής, μετατρέποντας τον μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου σε μια χρόνια νόσο.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr