Χαράλαμπος Τιγγινάγκας

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας

Φυσικοθεραπευτής MT, CST, MNT
Φροντίδα και Αποκατάσταση Ογκολογικών ασθενών

Αν και η αποκατάσταση, κατά γενική ομολογία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής ασθενών με ποικίλες παθολογικές καταστάσεις, εντούτοις για την ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, δηλαδή τη λειτουργική αποκατάσταση που αφορά στους Ογκολογικούς ασθενείς, αγνοούμε την αξία της.

Τόσο η ίδια η νόσος, όσο και η θεραπευτική προσέγγιση, επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των ογκολογικών ασθενών, περιορίζοντας τη δυνατότητα ανεξαρτησίας τους και κάποιες φορές την αυτοεξυπηρέτηση τους.

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με καρκίνο θα εμφανίσουν δευτεροπαθείς εστίες στα οστά τους, δηλαδή μεταστατική νόσο. Επιπλέον, χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοβολίες και άλλες μορφές θεραπείας του καρκίνου, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση ή την καταστροφή οστών και συνδετικού ιστού.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην ανάγκη μιας εξειδικευμένης προσπάθειας, η οποία να προσφέρει στους ασθενείς, που ζουν με τον καρκίνο και το περιβάλλον τους, υποστήριξη και ποιότητα ζωής, αποκαθιστώντας ή βελτιώνοντας τη μυϊκή τους δύναμη, βονηθώντας τους να επανακτήσουν την κινητικότητα και τη λειτουργική τους ανεξαρτησία. Η θεραπευτική προσέγγιση, σε σχέση με την αποκατάσταση του καρκινοπαθούς ασθενή, οριοθετήθηκε για πρώτη φορά, με την National Cancer Act του 1971 στις Η.Π.Α. από τον Πρόεδρο Νίξον. Με τη νομοθεσία αυτή δηλώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο η αποκατάσταση ως θεραπευτικός στόχος ενώ εγκρίνονται κεφάλαια για την εκπαίδευση και την έρευνα προς αυτήν τη κατεύθυνση.

Περιλαμβάνει:

  1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  2. Βελτίωση της σωματικής λειτουργικότητας
  3. Επαγγελματικό προσανατολισμό
  4. Επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο

Η Ογκολογική Αποκατάσταση στην Ελλάδα, αποτελεί νέο πεδίο ενδιαφέροντος για όλους εμάς, που ασχολούμαστε με τη φροντίδα ασθενών με καρκίνο και ως εκ τούτου χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά να γίνει!

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr