Οι σύγχρονες θεραπείες για τον καρκίνο –χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες κ.λπ.- έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν γίνει πολύ στοχευμένες και άρα πολύ πιο αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες.

Η ακτινοθεραπεία θεωρείται από τις πιο καλά ανεκτές θεραπείες, ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Η πρόοδος της ακτινοθεραπείας, με τα πλάνα τρισδιάστατων ή διαμορφούμενης έντασης ακτινοβολίας, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, είναι μέθοδοι που προσφέρουν στοχευμένη αντιμετώπιση και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ τους απαλλάσσουν από σειρά προβλημάτων.

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί επίσης αποτελεσματικό μέσο στον έλεγχο του πόνου στους καρκινοπαθείς με οστικές μεταστάσεις.
Σήμερα, η επιστήμη να κερδίζει κάθε μέρα όλο και περισσότερες μάχες στον πόλεμο με τον καρκίνο, πετυχαίνοντας μικρές αλλά σημαντικές νίκες, που αποκρυπτογραφούν σταδιακά τα μυστικά της σύνθετης αυτής ασθένειας.

 

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr