Μια μεγάλη πρόκληση για τους γιατρούς που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο είναι η αύξηση της ηλικίας. Όχι μόνο γιατί η συχνότητα του καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ασθενείς να είναι άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και γιατί η αντιμετώπιση του καρκίνου στην τρίτη ηλικία χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, καθώς η αντοχή του οργανισμού στις θεραπείες είναι μειωμένη.
Το 60% νέων περιστατικών καρκίνου είναι άνω των 65 ενώ το 70% αυτών των ασθενών θα καταλήξουν από καρκίνο. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ηλικιωμένοι το ίδιο στις αντικαρκινικές θεραπείες.
Κρίσιμοι παράγοντες γι’ αυτό είναι τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα, η αδυναμία, η μειωμένη πρόσληψη τροφής, η απώλεια βάρους αλλά και η κατάθλιψη που χαρακτηρίζουν την τρίτη ηλικία.
Πολλά ειδικά ερωτηματολόγια μας βοηθούν σήμερα να κατηγοριοποιήσουμε την κατάσταση του ηλικιωμένου ασθενούς και να ζυγίσουμε το πιθανό όφελος της θεραπείας αλλά και τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να θέσουν σε δοκιμασία την ανοχή του ασθενή. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων εξετάσεων προσδιορίζουμε επίσης, όχι μόνο τη μορφή και την αναγκαιότητα της θεραπείας, αλλά και το προσδόκιμο ενός ασθενή.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr