Στοχευμένη, απεικονιστικά καθοδηγούμενη τεχνική ενίσχυση της ακτινοθεραπευτικής δόσης στον όγκο-στόχο (simultaneous integrated boost SIB)

Στοχευμένη, απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία

Σκοπός της θεραπείας είναι να αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα να μειωθούν οι παρενέργειες. Επίσης να καταγραφεί πρώιμη ανταπόκριση του όγκου και προσαρμογή (adaptive therapy) των πεδίων θεραπείας στις νέες μικρότερες διαστάσεις του για ακόμη μεγαλύτερη προστασία των γειτονικών υγιών ιστών.

Μέθοδος Πολλαπλές στενές, συγκλίνουσες δέσμες ακτινών επικεντρώνονται σε μεγάλο αριθμό υποπεδίων ακτινοβολίας σε μια καλά προσδιορισμένη και απεικονιστικά καθοδηγούμενη περιοχή του σώματος. Πολύφυλλα διαφράγματα (ΜLC) διαμορφώνουν το σχήμα της ακτινικής δέσμης απόλυτα σύμφωνα με το σχήμα του στόχου-όγκου

Η ακρίβεια της επαναληψιμότητας επιτυγχάνεται με τα συστήματα ακινητοποίησης, ελέγχου της αναπνοής και της κίνησης των οργάνων και το τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων laser τοποθέτησης του ασθενή.

Η σύντηξη όλων των απαραίτητων διαγνωστικών απεικονίσεων, όπως αξονικού- μαγνητικού- ποζιτρονιακού τομογράφου (CT, MR, PET-CT) βοηθούν στον ακριβή σχεδιασμό των ανατομικών δομών οργάνων και όγκου-στόχου. Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιβεβαιώνετε με τα ιστιογράμματα, κατανομής της ακτινοβολίας. Η ολοκλήρωση της Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) πραγματοποιείται με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας στο μηχάνημα ακτινοθεραπείας πριν, κατά τη διάρκεια αν χρειαστεί, την έναρξη της εφαρμογής της ακτινοθεραπείας.

Εφαρμογή

Σύμμορφη ακτινοθεραπευτική τεχνική (conformal CRT), διαμορφωμένης έντασης δέσμης ακτινοθεραπεία (IMRT intensity modulated radiation therapy) ή (V–matvolumetric) ή συνδυασμός και των δύο εφαρμόζονται ώστε να πετύχουμε την ιδανική κατανομή δόσεων ακτινοβολίας και να συμπληρώσουμε επιπλέον δόση στην ορατή μακροσκοπικά νόσο.

Η ακτινοθεραπεία είναι μια αναίμακτη, ανώδυνη, σύντομη, περιπατητική, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα σημεία και όργανα του ανθρωπίνου σώματος σε μικρούς ή μεγάλους, ακόμη και σε δυσπρόσιτους στο χειρουργικό νυστέρι, όγκους.

Τα πλεονεκτήματα της ταυτόχρονης χορήγησης επιπλέον ακτινοθεραπευτικής δόσης στη μακροσκοπική νόσο ή κοίτη του όγκου είναι: η μεγιστοποίηση του ακτινοθεραπευτικού οφέλους με παράλληλη ελαχιστοποίηση των παρενεργειών, με σημαντική συντόμευση του συνολικού χρόνου θεραπείας, καταγραφή πρώιμου και καλύτερου αποτελέσματος.

Δρ Δέσποινα Κατσώχη

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

www.aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr