Τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στην ενημέρωση, στα προγράμματα πρόληψης και στο τεστ Παπανικολάου, έχουν μειωθεί τα διηθητικά στάδια του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ακόμη όμως και στα διηθητικά στάδια, η έγκαιρη διάγνωση και  ο κατάλληλος συνδυασμός θεραπειών επιτυγχάνουν  υψηλά ποσοστά ίασης.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αντιμετωπίζεται στα αρχικά στάδια με ριζική χειρουργική εξαίρεση και ανάλογα με την έκταση της νόσου συμπληρώνεται με ακτινοθεραπεία ενίοτε συνεπικουρούμενη από χημειοθεραπεία.  Η τοπικά προχωρημένη νόσος είναι δυνητικά ιάσιμη  κατά 70% με ακτινοθεραπεία συνδυασμένη με χημειοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία  ελέγχει την αύξηση του όγκου επιδιώκοντας την εξάλειψη του ενώ ανακουφίζει από συμπτώματα όπως ο πόνος, δρώντας στο εσωτερικό των καρκινικών κυττάρων και καταστρέφοντας την ικανότητά τους να πολλαπλασιάζονται. Τα κύτταρα αυτά όταν πεθαίνουν απομακρύνονται φυσιολογικά από τον ίδιο τον οργανισμό.

Το βασικότερο όπλο στην αντιμετώπιση της νόσου εξακολουθεί να είναι η πρόληψη καθώς το  50% των καρκίνων τραχήλου μήτρας συναντάται σε ασθενείς που δεν έκαναν ποτέ έλεγχο.

Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,  πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται σε εξειδικευμένα ογκολογικά τμήματα.

 

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr