Η ακτινοθεραπεία  στις οστικές μεταστάσεις μπορεί να μειώσει τον πόνο που είναι έντονος και να βοηθήσει τον ασθενή να αποφύγει τα κατάγματα και κατ’ επέκταση την παράλυση. Δρα καταλυτικά όταν η μετάσταση προκαλεί έντονο πόνο, βρίσκεται σε στηρικτικό οστό του σκελετού (μηριαίο, σπονδυλική στήλη, κλπ) ή συνοδεύεται από μάζα μαλακών μορίων που πιέζει το νωτιαίο μυελό.

Η θεραπεία των οστικών μεταστάσεων μπορεί να παρατείνει τη ζωή, ανάλογα με το είδος του καρκίνου, την ηλικία του ασθενή και τον χρόνο που μεσολάβησε από την αρχική διάγνωση έως την εμφάνιση των οστικών μεταστάσεων. Συνήθως οι ασθενείς έχουν καλή πρόγνωση. Από τη μία ακολουθούν  θεραπεία για τον αρχικό όγκο του και από την άλλη  ακολουθούν ειδική αγωγή για τις οστικές μεταστάσεις, με ακτινοθεραπεία και ειδικά φάρμακα, τα διφωσφονικά άλατα, που είναι ισχυροί αναστολείς των οστεοκλαστών.

Οι οστικές μεταστάσεις διαγιγνώσκονται με:

α) απλή ακτινογραφία: δίνει περιορισμένες πληροφορίες σε σχέση με νεότερες μεθόδους απεικόνισης

β) σπινθηρογράφημα οστών: η ερμηνεία του για το αν μία βλάβη είναι μετάσταση γίνεται σε συνδυασμό με τις πληροφορίες από τις υπόλοιπες απεικονιστικές εξετάσεις.

γ) αξονική τομογραφία (CT scan): με πολλές εικόνες υπό διαφορετικές γωνίες καθώς ο αξονικός τομογράφος περιστρέφεται γύρω από το σώμα του ασθενούς.

δ) μαγνητική τομογραφία (MRI scan) : πολύ χρήσιμη για τον απεικονιστικό έλεγχο της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.  Μπορεί ν’ αναδείξει πρώιμες βλάβες της αρχιτεκτονικής των οστών.

ε) βιοψία: επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για βλάβη μετάστασης.

στ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος. Ο όγκος μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του οστού και απελευθέρωση στην κυκλοφορία του αίματος  ασβεστίου.  Και άλλα αίτια  μπορούν ν’ αυξήσουν το ασβέστιο του αίματος αλλά ασθενής με διαγνωσμένο καρκίνο και αυξημένο ασβέστιο αίματος, πρέπει να ελεγχθεί για μεταστατική νόσο στα οστά. Μια ακόμη εργαστηριακή εξέταση είναι ο προσδιορισμός της ποσότητας της αλκαλικής φωσφατάσης.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr