Ο καρκίνος του δέρματος ανταποκρίνεται καλά στην ακτινοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ακτινοβολία, δρα επιφανειακά και απολύτως ελεγχόμενα σε έκταση και βάθος και καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Επιλέγεται για περιοχές που είναι δύσκολη η εγχείρηση, όπως για παράδειγμα στα βλέφαρα, στην άκρη της μύτης ή τα αυτιά. Αρκετές δόσεις ακτινοβολίας- ο αριθμός τους εξαρτάται από την κάθε περίπτωση- καταστρέφουν το σύνολο των  καρκινικών κυττάρων. Η ακτινοβολία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα ή κοκκίνισμα και ξηρότητα στην περιοχή που εφαρμόζεται και να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα του δέρματος ή στην υφή του, αυτό όμως είναι το λιγότερο γιατί πρόκειται για ασφαλή και αναίμακτη αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.

Όσοι έχουν θεραπευτεί από καρκίνο του δέρματος είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν να επισκέπτονται το γιατρό τους για περιοδικό έλεγχο και να ακολουθούν τις οδηγίες του, για να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξής του εκ νέου.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr