Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην κακοήθεια λεμφώματος:

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας σε προχωρημένα στάδια και επιθετικά λεμφώματα δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί μέχρι τη εμφάνιση στη καθημερινή πράξη της FDG-PET /CT. Η υπολειμματική νόσος που καταδεικνύει η συγκεκριμένη μεταβολική εξέταση αποτελεί ένδειξη τοπικής ακτινοθεραπείας.

Hodgkin-lymphoma2

Η πενταετής ελεύθερη νόσου επιβίωση στην ομάδα των ακτινοβοληθέντων ασθενών ανήλθε στο ύψος των 72% έναντι 35%. Ακόμη και σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εντατικά σχήματα ακτινοθεραπείας και μεταμόσχευση, η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία της αρχικής νόσου επέφερε στατιστικά καλύτερο αποτέλεσμα.

Συμπερασματικά, παρόλο που η κυρίως θεραπεία των επιθετικών μορφών λεμφωμάτων είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία της υπολειπόμενης νόσου βελτιώνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr