Τα λεμφώματα των βλεννογόνων είναι χαμηλού βαθμού κακοήθειας και εντοπίζονται  συνήθως στο στομάχι, τους οφθαλμούς, τους σιελογόνους αδένες, τους μαστούς, το θυρεοειδή αδένα, τους πνεύμονες.

Παραμένουν τοπικά εντοπισμένα και είναι ευαίσθητα σε χαμηλές δόσεις ακτινοθεραπείας. Η πιο συχνή περιοχή εμφάνισης είναι το στομάχι. Έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, όπως γαστρεκτομή, χημειοθεραπεία ή ριζική ακτινοθεραπεία με 30 Gy. Με την τελευταία επιτυγχάνεται εξάλειψη της νόσου και συγχρόνως διατήρηση του οργάνου.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr