Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι συχνά προσέγγιση εκλογής και εφαρμόζεται ως μονοθεραπεία  ή σε συνδυασμό με  χημειοθεραπεία. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι, η πιθανή αποφυγή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, η διατήρηση του σφιγκτήρα, η υποσταδιοποίηση της νόσου.

Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται:

  1. Υπό την μορφή εντατικού βραχύρυθμου σχήματος κατά το οποίο χορηγούνται 25Gy σε 5 κλάσματα σε πέντε μέρες και ακολουθεί άμεσα η χειρουργική επέμβαση.
  2. Υπό την μορφή κλασικής κλασματοποιημένης ακτινοθεραπείας. Xορηγούνται 40-45Gy σε 5 εβδομάδες, με τη χειρουργική επέμβαση να έπεται μετά την πάροδο 4-8 εβδομάδων.

Η μείωση του μεγέθους του πρωτοπαθούς όγκου ώστε να καταστεί εξαιρέσιμος με διατήρηση του σφιγκτήρα αποτελεί τη  μεγαλύτερη πρόκληση στον σχεδιασμό της προεγχειρητικής θεραπείας. Όταν ο όγκος βρίσκεται εγγύς της οδοντωτής γραμμής, η μείωση των διαστάσεων του μπορεί να επιτρέψει την χειρουργική προσπέλαση διατηρώντας τον σφιγκτήρα.

Τα ποσοστά υποσταδιοποίησης της νόσου μετά από προεγχειρητική με την συγχορήγηση χημειοθεραπείας τα ποσοστά αγγίζουν το 65%, αυξάνοντας τις πιθανότητες εξαίρεσης του όγκου επί υγιών ορίων.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr