Η πιθανότητα εξωκαψικής διήθησης της νόσου του καρκίνου του προστάτη είναι μεγάλη, όταν οι προγνωστικοί δείκτες είναι Gleason >6, PSA>10ng/ml. Μελέτη της ακτινοθεραπευτικής ογκολογικής επιστημονικής ομάδας RTOG  έδειξε ότι η κλασσική ακτινοθεραπεία αδυνατεί να ελέγξει μακροπρόθεσμα τη νόσο σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη, ενώ η ριζική προστατεκτομή είναι ανεπαρκής.

Βραχυθεραπεία του εντοπισμένου Καρκίνου του Προστάτου

Έχει αποδειχθεί ότι η δόση της ακτινοθεραπείας είναι σε άμεση συνάρτηση με  το αποτέλεσμα, το οποίο καταμετράται με τη πτώση του PSA, την αρνητικοποίηση των βιοψιών του προστάτη και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός εξωτερικής ακτινοθεραπείας με υψηλού ρυθμού δόσης ενδοϊστική ακτινοθεραπεία (afterloading) βελτιώνει περαιτέρω τα αποτελέσματα, όπως είναι η πενταετής ελεύθερης νόσου επιβίωσης, εξ αιτίας της κλιμάκωσης της δόσης.
Σε αυτά τα πρότυπα συνδυάζεται η μόνιμη ενδοϊστική εμφύτευση(Real Time) με την εξωτερική ακτινοθεραπεία (3-D conformal ή IMRT).

Η εφαρμογή σύμμορφης τεχνικής, κατά την εφαρμογή της εξωτερικής ακτινοθεραπευτικής αγωγής μετά από ενδοϊστική εμφύτευση, είναι υψίστης σημασίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των πέριξ υγιών ιστών και διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενή.

Στις περιπτώσεις ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη, η μακρόχρονη εμπειρία και τα πειστικά αποτελέσματα του συνδυασμό των ακτινοθεραπευτικών μεθόδων προσφέρουν μια μοναδική πρόταση για ριζική αντιμετώπιση της νόσου.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr