Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι ακτινοθεραπευτικής προσέγγισης του καρκίνου του ορθού:

  1. Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία
  2. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
  3. Συνδυασμός προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας.
  4. Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία

Η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με τις προηγμένες χειρουργικές τεχνικές οδήγησαν σε υψηλότερα ποσοστά ίασης με σαφώς μειωμένο ποσοστό πρώιμων και όψιμων παρενεργειών.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr