Το μελάνωμα είναι μια νεοπλασματική νόσος η οποία εμφανίζεται στο δέρμα και σημειώνει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου αυξάνει με την ηλικία και έχουν επισημανθεί διάφοροι προγνωστικοί παράγοντες όπως το χρώμα του δέρματος, ηλιακά εγκαύματα στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία και οι πολλαπλοί επίκτητοι σπίλοι. Ερευνώνται χρωμοσωμιακές ανωμαλίες οι οποίες μπορεί να είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία μελανώματος.

Τα χαρακτηριστικά μιας μελανωτικής βλάβης που την κάνουν ύποπτη για εξαλλαγή σε μελάνωμα είναι η ασυμμετρία, τα ανώμαλα όρια, η αλλαγή του χρώματος, μέγεθος μεγαλύτερο από 5χιλ. και η αλλαγή  μεγέθους. Όταν συνυπάρχουν η αιμορραγία και η εξέλκωση έχουμε να κάνουμε με ένα πιο προχωρημένο στάδιο.

Το μελάνωμα σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση μπορεί να είναι επιφανειακά επεκτεινόμενο, οζώδες, αναπτυσσόμενα επί μελανώσεων του δέρματος, υπονύχιο μελάνωμα, των βλεννογόνων, των παλαμών και των πελμάτων. Η πρόγνωση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της βλάβης και την διήθηση αυτής.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr