Στον καρκίνο του στομάχου η ακτινοθεραπεία είναι επικουρική μετά από χειρουργική επέμβαση και χορηγείται είτε σαν μονοθεραπεία είτε  – το πιο σύνηθες – σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπευτική αγωγή.

Η πολύχρονη εμπειρία  σε άλλα σημεία του γαστρεντερικού συστήματος μεταφέρθηκε και στην περιοχή του στομάχου με όλο και αυξανόμενη επιτυχία. Θεραπευτικά σχήματα συνδυασμού σύμμορφης ή διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπείας, με χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση τη φλουορακίλη, έδειξαν σημαντική βελτίωση του τοπικού ελέγχου της νόσου. Η επικουρική θεραπεία μετά από χειρουργική επέμβαση βελτιώνει σημαντικά τόσο το ελεύθερο νόσου διάστημα όσο και το συνολικό χρόνο επιβίωσης των ασθενών.

Οι προηγμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, σ’ αυτή τη δύσκολή και ευαίσθητη περιοχή, καταφέρνουν να εφαρμόσουν μια θεραπευτική δόση χωρίς αξιοσημείωτες παρενέργειες για τον ασθενή.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr